Hedef kitleye uygun olarak hazırlanan içeriğimiz; öğrencilerin farklı düşünmesini sağlayan, bireysel olarak çalışmasına imkân tanıyan, sorgulama yeteneğini geliştiren, eğlendirirken düşündüren bir yapıya sahiptir.