Kazanım Takip Denemeleri

  1. ,Sınıf Kazanım Takip Denemeleri;

Türkçe, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Matematik ve Fen Bilimleri derslerindeki kazanımları ölçen aylık ara kontrol denemeleridir.

Ekim, Kasım, Aralık, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında uygulanmak üzere hazırladığımız 6 deneme öğrencilerimizin öğrenilmesi gereken MEB kazanımlarını pekiştirmeleri amacıyla MEB müfredatı ve yıllık planlara göre hazırlanmıştır.

Deneme sınavlarındaki her soru MEB kazanımlarına uygundur. Denemelerde yer alan sorular sadece kazanımları ölçmekle kalmaz okuduğunu anlama, yorumlama, kazanımlar arası bağ oluşturma, analitik bakış açılarını geliştirme ve işlem hızını artırma gibi bilişsel süreçleri de destekler.

  1. Sınıf Liseye Giriş Sınavı Denemeleri;

10 adet aylık ve 2 adet LGS denemesi olmak üzere toplam 12 denemeden oluşan aylık ara kontrol denemeleridir.

Sözel Bölüm:

  • Türkçe
  • İngilizce
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Sayısal Bölüm:

  • Matematik
  • Fen Bilimleri

olmak üzere 90’ar sorudan oluşan denemelerimiz son sınav değişikliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Denemelerimiz öğrencilerimizin öğrenilmesi gereken MEB kazanımlarını pekiştirmeleri amacıyla MEB müfredatı ve yıllık planlara göre düzenlenmiştir.

Deneme sınavlarındaki her soru MEB kazanımlarına uygundur. Denemelerde yer alan sorular sadece kazanımları ölçmekle kalmaz okuduğunu anlama, yorumlama, kazanımlar arası bağ oluşturma, analitik bakış açılarını geliştirme ve işlem hızını artırma gibi bilişsel süreçleri de destekler.

Basında Biz & Blog